Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Προμηθευτείτε το βιβλίο σε περισσότερα από 300 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας δώσουμε τη διεύθυνση του πλησιέστερου.

ΕλληνικάItalianοEnglishEspañolFrançais DeutschРусский
Εκτύπωση

ΕΡΚΟΛΟΥΜΠΟΥΣ Ή ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
V.M. Rabolú

Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης

«Ο Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης είναι 5 ή 6 φορές μεγαλύτερος απ' τον Δία, είναι ένας μεγάλος γίγαντας, που τίποτε δεν μπορεί να τον παρεμποδίσει ή να τον εκτρέψει.»

Οι Πυρηνικές Δοκιμές και ο Ωκεανός

«Υπάρχουν μεγάλα ρήγματα κατά μήκος της θά­λασ­σας, μεγάλου βάθους, που ήδη έρχονται σε ε­πα­φή με τη φωτιά της Γης, εξαιτίας α­κρι­βώς των πυρηνικών δοκιμών που κά­νουν οι επι­στή­μονες και οι «δυνάμεις», που νομίζουν πως εί­ναι δυ­νά­μεις, χωρίς να υπολογίζουν τις συ­νέ­πει­ες των βαρβαρο­τή­των που έχουν δια­πρά­ξει και δια­πράτ­τουν ε­νά­ντια στον πλα­νή­τη και ενάντια στην Αν­θρω­πό­τητα.»
 

Οι Εξωγήινοι

«Τα διαπλανητικά σκάφη κινούνται όλα με ηλια­κή ενέργεια. Είναι από ένα υλικό που εδώ δεν υ­πάρχει, που αντέχει στις σφαίρες και σ’ όλα∙ εί­ναι μονοκόμματα, δεν έχουν συγκολλήσεις, κολ­λήματα ή πριτσίνια και οδηγούνται μέσω πλή­κ­τρων.»
 

O Θάνατος

«Κάθε ανθρώπινο ον φέρει μέσα του μια Θε­ϊκή Σπίθα που ονομάζεται Ψυχή, Μπουδάτα ή Ου­σία, τελικά έχει διάφορα ονόματα∙ στην πραγ­μα­τικότητα όμως είναι μια θεϊκή σπίθα που μας ω­θεί και μας δίνει δύναμη για να ξεκινήσουμε μια πνευματική εργασία, ό­πως αυτή που σας δι­δά­σκω. Αυτή η Ουσία ή Ψυχή είναι παγιδευ­μέ­νη σ’ όλες μας τις κα­κίες, ελαττώματα ή ψυχο­λο­γι­κά «εγώ», που ε­σω­τεριστικά λέγεται «Εγώ»∙ είναι αυτά που δεν την αφήνουν να εκδηλωθεί ελεύθερα, για­τί αυτά αναλαμβάνουν την εκπρο­σώ­πηση και διεύθυνση του ατόμου.»
«Μ’ αυτήν την δουλειά του θανάτου του «Εγώ» που σας υποδεικνύω, αποκτά κάποιος την Ε­πιστη­μο­νική Αγνότητα και μαθαίνει ν’ αγα­πά την Αν­θρωπότητα. Αυτός που δεν δουλεύει με την διάλυση των ελατ­τω­μάτων, δεν μπορεί ποτέ να φθάσει στην Α­γνότητα ούτε μπορεί ποτέ να φθάσει να αισθαν­θεί αγάπη για τους άλλους, γιατί δεν αγαπά τον εαυτό του.»
 

Το Αστρικό Ξεδίπλωμα

«Αυτό είναι το Αστρικό Πεδίο ή Πέμπτη Διάσταση, όπου δεν υφίσταται βαρύτητα ούτε απόσταση, στην οποία ανήκει το Αστρικό Σώμα∙ ένα σώμα ακριβώς ίδιο με το φυσικό, ενεργεια­κό, που κινείται με μεγάλες ταχύτη­τες, όπως η σκέψη, ικανό να ερευνά όλα όσα θέλει από το Σύμπαν.»
«Ένα μάν­τραμ είναι μια μαγι­κή λέξη, που μας επιτρέπει να βγούμε από το φυσικό σώ­μα και να ε­πι­στρέ­ψουμε σ’ αυ­τό, με πλήρη συ­νείδηση.»

Μάντραμ ΛΑ ΡΑ Σ
Μάντραμ ΦΑ ΡΑ ΟΝ

Περιεχόμενα του βιβλίου
 • Εισαγωγή
 • Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης
 • Οι Πυρηνικές Δοκιμές και ο Ωκεανός
 • Οι Εξωγήινοι
 • O Θάνατος
 • Το Αστρικό Ξεδίπλωμα
 • Τελικό Σημείωμα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Σελίδες 64
 • Μέγεθος 13 × 18 εκ
 • Ράχη δετή
 • Βιβλιοδεσία με πλαστικοποιημένο εξώφυλλο
 • Τιμή πώλησης:
  Βιβλιοπωλεία 7,00 €
  Internet 4,90 € + έξοδα αποστολής