Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Προμηθευτείτε το βιβλίο σε περισσότερα από 300 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας δώσουμε τη διεύθυνση του πλησιέστερου.

Εκτύπωση

HERKOLUBUS ELI PUNAINEN PLANEETTA
V.M. Rabolú

Herkolubus eli Punainen Planeetta

”Herkolubus eli Punainen Planeetta on 5 tai 6 kertaa suurempi kuin Jupiter. Se on valtavan suuri jättiläinen ja ei ole mitään, mikä voisi pysäyttää sitä tai muuttaa sen kulkua.”

Kuolema

”Tällä työllä Egon kuolemaksi, minkä teille tässä selvitän, saatte Tieteellisen Siveyden ja opitte rakastamaan Ihmiskuntaa. Se, joka ei tee työ­tä hajottaakseen vikojansa, ei voi kos­kaan saa­vuttaa Siveyttä eikä voi koskaan ra­kastaa toisia ihmisiä, koska hän ei rakasta it­seään.”

Astraalinen Kehittyminen

”Tämä on Astraalinen Taso tai Viides Ulottu­vuus, jossa ei ole painoa eikä välimatkaa ja johon Astraaliruumis kuuluu. Ruumis, joka on tar­kal­leen samanlainen kuin fyysinen ruu­miim­me, mutta joka on energiaa ja liikkuu suu­rilla no­peuksilla kuten ajatus ja joka voi tutkia mitä tahansa haluaa koko maailmassa.”
”Mantra on maa­ginen sana, joka an­taa meille luvan poistua fyysisestä ruu­miis­tamme ja palata siihen täy­sin tietoisesti.”

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

Sisällys
 • Alkusanat
 • Herkolubus eli Punainen Planeetta
 • Ydinkokeet ja Valtameri
 • Avaruusolennot
 • Kuolema
 • Astraalinen Kehittyminen
 • Loppuhuomautus
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Σελίδες 64
 • Μέγεθος 12,5 × 18 εκ
 • Ράχη δετή
 • Βιβλιοδεσία με πλαστικοποιημένο εξώφυλλο
 • Τιμή πώλησης: 7,00 €


ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
για παραγγελίες εντός Ελλάδος!