Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Προμηθευτείτε το βιβλίο σε περισσότερα από 300 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας δώσουμε τη διεύθυνση του πλησιέστερου.

Εκτύπωση

HERKOLUBUSZ AVAGY VÖRÖS BOLYGÓ
V.M. Rabolú

Herkolubusz avagy Vörös Bolygó

„A Herkolubusz 5-6-szor nagyobb a Juppiternél, egy óriás, tehát nincs semmi, ami megakadályozhatná vagy eltérít­hetné.”

Halál

„Az Egó halálának folyamata által, ame­lyet nektek kifejtek, az ember szert tesz a tu­do­mányos tisztaságra, és megtanulja sze­ret­ni az Emberiséget. Az, aki nem munkálko­dik azon, hogy feloldja a hibáit, soha nem érheti el a tisztaságot, és soha nem jut el odá­ig, hogy szeretetet érezzen mások iránt, mert nem szereti saját magát.”

Asztrális Kiteljesedés

„Ez az Asztrális Sík vagy az Ötödik Di­menzió, ahol nincs súly és távolság, és aho­vá az Asztrális Test tartozik; egy olyan test, amely pontosan megegyezik a természetes testtel, energiával telt, nagy sebességgel mo­zog, mint a gondolat, és képes arra, hogy bár­mit megvizsgáljon az Univerzumban, amit csak akar.”
„A mantra egy mágikus szó, amely lehetővé teszi, hogy kilépjünk a tes­tünk­ből és vissza­tér­jünk abba, tudatunk tel­jes birtokában.”

Mantra LA RA SZ
Mantra FA RA ON

Tartalom
 • Előszó
 • Herkolubusz avagy Vörös Bolygó
 • A Kísérleti Atomrobbantások és Az Óceán
 • A Földönkívüliek
 • Halál
 • Asztrális Kiteljesedés
 • Záró Megjegyzés
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Σελίδες 64
 • Μέγεθος 12,5 × 18 εκ
 • Ράχη δετή
 • Βιβλιοδεσία με πλαστικοποιημένο εξώφυλλο
 • Τιμή πώλησης: 7,00 €


ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
για παραγγελίες εντός Ελλάδος!