Your Cart is currently empty.
ΕλληνικάItalianοEnglishEspañolFrançais DeutschРусский
Print

HERKOLUBAS, ARBA RAUDONOJI PLANETA
V.M. Rabolú

Herkolubas, arba Raudonoji Planeta

„Herkolubas arba Raudonoji planeta yra penkis ar šešis kartus didesnė už Jupiterį. Tai – didžiulis milžinas, tad nėra jėgos, galinčios jį sustabdyti ar nukreipti kita kryptimi.“

Mirtis

„Siekdami Ego mirties, kaip aš nurodau, pa­si­eksite Mokslinę Skaistybę ir išmoksite my­lėti Žmoniją. Tie, kurie nenaikina ydų, nie­ka­da negalės pasiekti Skaistybės ir niekada ne­pajus meilės kitiems, nes nemyli pa­tys sa­vęs.“

Astralinė Projekcija

„Tai yra Astralinis Lygmuo arba „Penktoji Di­mensija“, kurioje neegzistuoja svoris ir at­stu­mas. Jai priklauso astralinis kūnas. Šis kū­nas – toks pat kaip fizinis, tačiau jis, gavęs energi­jos, juda milžinišku greičiu lyg mintis ir su­geba tyrinėti Visatoje ką tik panorėjęs.“
„Mantra – ma­giš­kas žodis, leidžiantis mums palikti savo fizinį kūną ir su­grįžti į jį visiškai sąmoningai.“

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

Turinys
 • Įžanga
 • Herkolubas, arba Raudonoji Planeta
 • Atominiai Bandymai ir Vandenynas
 • Kitų Planetų Gyventojai
 • Mirtis
 • Astralinė Projekcija
 • Pabaigos Žodis
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 13 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 4,90 €