Print

HERKOLUBAS, ARBA RAUDONOJI PLANETA
V.M. Rabolú

Herkolubas, arba Raudonoji Planeta

„Herkolubas arba Raudonoji planeta yra penkis ar šešis kartus didesnė už Jupiterį. Tai – didžiulis milžinas, tad nėra jėgos, galinčios jį sustabdyti ar nukreipti kita kryptimi.“

Mirtis

„Siekdami Ego mirties, kaip aš nurodau, pa­si­eksite Mokslinę Skaistybę ir išmoksite my­lėti Žmoniją. Tie, kurie nenaikina ydų, nie­ka­da negalės pasiekti Skaistybės ir niekada ne­pajus meilės kitiems, nes nemyli pa­tys sa­vęs.“

Astralinė Projekcija

„Tai yra Astralinis Lygmuo arba „Penktoji Di­mensija“, kurioje neegzistuoja svoris ir at­stu­mas. Jai priklauso astralinis kūnas. Šis kū­nas – toks pat kaip fizinis, tačiau jis, gavęs energi­jos, juda milžinišku greičiu lyg mintis ir su­geba tyrinėti Visatoje ką tik panorėjęs.“
„Mantra – ma­giš­kas žodis, leidžiantis mums palikti savo fizinį kūną ir su­grįžti į jį visiškai sąmoningai.“

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

Turinys
 • Įžanga
 • Herkolubas, arba Raudonoji Planeta
 • Atominiai Bandymai ir Vandenynas
 • Kitų Planetų Gyventojai
 • Mirtis
 • Astralinė Projekcija
 • Pabaigos Žodis
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €


FREE SHIPPING
for orders within Greece!