Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΡΚΟΛΟΥΜΠΟΥΣ Ή ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
V.M. Rabolú

Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης

«Ο Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης είναι 5 ή 6 φορές μεγαλύτερος απ' τον Δία, είναι ένας μεγάλος γίγαντας, που τίποτε δεν μπορεί να τον παρεμποδίσει ή να τον εκτρέψει.»

O Θάνατος

«Μ’ αυτήν την δουλειά του θανάτου του «Εγώ» που σας υποδεικνύω, αποκτά κάποιος την Ε­πιστη­μο­νική Αγνότητα και μαθαίνει ν’ αγα­πά την Αν­θρωπότητα. Αυτός που δεν δουλεύει με την διάλυση των ελατ­τω­μάτων, δεν μπορεί ποτέ να φθάσει στην Α­γνότητα ούτε μπορεί ποτέ να φθάσει να αισθαν­θεί αγάπη για τους άλλους, γιατί δεν αγαπά τον εαυτό του.»
 

Το Αστρικό Ξεδίπλωμα

«Αυτό είναι το Αστρικό Πεδίο ή Πέμπτη Διάσταση, όπου δεν υφίσταται βαρύτητα ούτε απόσταση, στην οποία ανήκει το Αστρικό Σώμα∙ ένα σώμα ακριβώς ίδιο με το φυσικό, ενεργεια­κό, που κινείται με μεγάλες ταχύτη­τες, όπως η σκέψη, ικανό να ερευνά όλα όσα θέλει από το Σύμπαν.»
«Ένα μάν­τραμ είναι μια μαγι­κή λέξη, που μας επιτρέπει να βγούμε από το φυσικό σώ­μα και να ε­πι­στρέ­ψουμε σ’ αυ­τό, με πλήρη συ­νείδηση.»

Μάντραμ ΛΑ ΡΑ Σ
Μάντραμ ΦΑ ΡΑ ΟΝ

Περιεχόμενα του βιβλίου
 • Εισαγωγή
 • Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης
 • Οι Πυρηνικές Δοκιμές και ο Ωκεανός
 • Οι Εξωγήινοι
 • O Θάνατος
 • Το Αστρικό Ξεδίπλωμα
 • Τελικό Σημείωμα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Σελίδες 64
 • Μέγεθος 13 × 18 εκ
 • Ράχη δετή
 • Βιβλιοδεσία με πλαστικοποιημένο εξώφυλλο
 • Τιμή πώλησης:
  Βιβλιοπωλεία 7,00 €
  Internet 4,90 € + έξοδα αποστολής