Stampa

HERCÓLUBUS JEW PJANETA ĦAMRA
V.M. Rabolú

Hercólubus jew Pjaneta Ħamra

“Hercólubus, Pjaneta Ħamra, hija bejn ħames u sitt darbiet ikbar minn Ġupiter, hija bħal ġgant kbir, li ma’ jista’ jkun hemm xejn li jostakulaha jew jiżvijjaha.”

Il-Mewt

“B’dan il-proċess li qed nuri fuq il-mewt ta’ l-Ego, nakkwistaw il-Kastità Xjentifika, u nitgħallmu nħobbu lill-Umanità. Min ma jirsistix biex iġib fix-xejn id-difetti, qatt ma jista’ jakkwista l-Kastità u qatt ma jista jhoss imħabba lejn l-oħrajn, għaliex ma jkunx iħobb lilu nnisfu.”

Is-Separazzjoni Astrali

“Dan huwa l-Pjan Astrali jew il-Ħames Dimen­sjoni, fejn ma jeżistix la l-piż u lanqas id-distanza fejn il-Ġisem Astrali jeżisti; ġisem identiku eżatt bħal wieħed fiżiku, enerġetiku, li jimxi b’veloċità qawwija bħal ħsieb, li huwa mogħni bil-ħila biex jinvestiga dak li jrid mill-Univers.”
“Il-mantram hija kelma msaħħra, li biha nistghu noħorġu mill-ġisem fiżiku u nerġgħu nidħlu ġewwa fih, b’mod sħiħ koxjenti.”

Mantram LA RA S
Mantram FA RA ON

Werrej
  • Daħla
  • Hercólubus, Pjaneta Ħamra
  • Il-provi Atomiċi u l-Oċean
  • L-Estraterrestri
  • Il-Mewt
  • Is-Separazzjoni Astrali
  • Nota ta’ l-aħħar
Specifiche tecniche
  • 64 pagine
  • Dimensioni cm 12,5 x 18
  • Cucitura con filo refe
  • Rilegatura con copertina plastificata
  • Prezzo 7,00 €


SPEDIZIONE GRATUITA IN GRECIA!