Print

HERKOLUBUS LUB CZERWONA PLANETA
V.M. Rabolú

Herkolubus lub Czerwona Planeta

«Herkolubus lub Czerwona Planeta jest 5 lub 6 razy większa od Jowisza, jest zatem olbrzymim gigantem, którego nic nie zatrzyma ani nie zmieni jego kierunku ruchu.»

Śmierć

«Poprzez to, wskazane przeze mnie, dzie­ło uśmiercenia Ego, można uzyskać Na­uko­wą Czystość i nauczyć się kochać Ludz­kość. Ten, kto nie pracuje nad likwidacją wad, nigdy nie osiągnie Czystości i nigdy nie bę­dzie mógł odczuć miłości do innych, gdyż nie kocha samego siebie.»

Rozpostarcie Astralne

«To jest Płaszczyzna Astralna lub Piąty Wymiar, gdzie nie ma siły ciężkości ani od­ległości, gdzie należy Ciało Astralne; ciało takie samo jak fizyczne, posiadające energię, poruszające się z ogromną szybkością, jak myśl, zdolne do zbadania czegokolwiek ze­chce we Wszechświecie.»
«Mantra jest magicznym sło­wem, któ­re pozwala nam opuścić nasze fi­zyczne ciało oraz do niego powrócić w peł­nej świa­do­mości.»

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

Spis Treści
 • Wstęp
 • Herkolubus lub Czerwona Planeta
 • Próby Atomowe i Ocean
 • Nie-Ziemianie
 • Śmierć
 • Rozpostarcie Astralne
 • Uwagi Końcowe
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €


FREE SHIPPING
for orders within Greece!