Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Προμηθευτείτε το βιβλίο σε περισσότερα από 300 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας δώσουμε τη διεύθυνση του πλησιέστερου.

Εκτύπωση

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЧЕРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú

Херколубус или Червена Планета

„Хер­колу­бус, Червена планета, е ги­гант, пет или шест пъти по-голям от Юпитер и нищо не може да го спре или отклони от орбита.“

Смъртта

„Тъй, чрез стремеж към смъртта на „Его­то“, ще постигнем Научното цело­мъд­рие и ще заобичаме Човечеството. А който не работи по изкореняването на по­роците, не ще постиг­не целомъдрие или лю­бов към дру­гите, понеже той не обича сам себе си.“

Астралната Проекция

„Това е Астралното поле или Петото из­мерение, където не съществуват маса и раз­стояния, на него принадлежи Астрал­ното тяло. То е енергийно тяло, равнос­той­но на физическото, но може да се дви­жи със ско­ростта на мисълта. Способно е да изслед­ва всичко във Вселената, което по­желае.“
„Мантрата представлява магично сло­во, което ни позволява да напуснем физи­ческото тяло при пълно съзнание и после да се завърнем в него.“

Мантра ЛА РА С
Мантра ФА РА ОН

Съдържаниеs
 • Предговор
 • Херколубус или Червена Планета
 • Ядрените Опити и Океанът
 • Извънземните
 • Смъртта
 • Астралната Проекция
 • Заключителна Бележка
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Σελίδες 64
 • Μέγεθος 12,5 × 18 εκ
 • Ράχη δετή
 • Βιβλιοδεσία με πλαστικοποιημένο εξώφυλλο
 • Τιμή πώλησης: 7,00 €


ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
για παραγγελίες εντός Ελλάδος!